Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Kozioł - Komornik Wieluń

Kancelaria Komornicza nr V w Wieluniu

O Kancelarii
Komornik Łukasz Kozioł przejął sprawy wcześniej prowadzone przez kancelarię komornika Józefa Stolarczyka od zastępcy Marka Stolarczyka

Informacje

Podstawowe informacje dotyczące działania kancelarii.

ADRES

ul. Krakowskie Przedmieście 22

piętro I

98-300 Wieluń

GODZINY PRACY

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15:30

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach: 10:00-16:00

W sprawach pilnych po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

KONTAKT

+48 507 758 330
+43 843 80 34

wielun.koziol@komornik.pl

Konto do wpłat: 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404 (W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę akt oraz nazwę dłużnika.)

Dojazd

Jak dotrzeć do kancelarii.

Właściwość

Właściwość terytorialna rewiru

 • powiat wieluński (Wieluń, Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas)
 • powiat wieruszowski (Wieruszów, Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki)
 • powiat pajęczański (Pajęczno, Strzelce Wielkie, Nowa Brzeźnica, Sulmierzyce, Rząśnia, Siemkowice, Kiełczygłów, Działoszyn)

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Sąd Apelacyjny w Łodzi obejmuje swoim obszarem właściwości sądów okręgowych w:

 • Sieradzu
 • Kaliszu
 • Łodzi
 • Piotrkowie Trybunalskim
 • Płock

Działalność

Komornikom powierza się następujące zadania

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej, wykonuje następujące czynności:

 • na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Egzekucja

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należny złożyć wniosek.

We wniosku o wszczęcie egzekucji wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy.

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji.

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Krakowskie Przedmieście 22
98-300 Wieluń

Email:

wielun.koziol@komornik.pl

Telefon:

507 758 330
43 843 80 34

Wysyłanie...
Twoja wiadomość została wysłana. Dzięki!